BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia - You are welcome!

     www.bonsai-slovakia.sk          www.e-bonsai.eu        www.e-tea.eu

Home - BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia
HOME

KALENDÁRIUM
PROGRAM VYSTÚPENÍ
VÝSTAVY A AKCIE

  BONSAJOVÁ  ŠKOLA:
- Lektori
- Obsah kurzov
- Štruktúra kurzov
- Pre začiatočníkov
- Pre pokročilých
- Vysoká škola
- Výhody
- Archív
- Termíny kurzov
- Kontakt - prihlášky

  ŠPECIAL. PREDAJŇA
- maloobchod
- veľkoobchod

  PREZIDENT SBA
- Aktivity SBA
- Národ. výstava, Trnava
- Deň priateľ. bonsajov
- Bonsajová scéna

  BONSAJ-TVAROVANIA
  VLADIMÍR ONDEJČÍK
- Pinus- Nitra
- Juniperus- Belgium
- Larix - England I.
- Larix - England II.
- Juniperus . England I.
- Juniperus - England II.
- Taxus - Litva
- Taxus - Poland
- Pinus - England
- Juniperus - Lithuania
- Pinus - Poland
- Juniperus - Poland

   FOTOGALÉRIE
  Z BONSAJOVÝCH CIEST

- Harry Tomlinson, UK
- Keramika Engelke, UK
- Summercamp, UK
- EBA, San Maríno
- Noelanders Trophy, BE
- EBA, Oostende I. BE
- EBA, Oostende II. BE
- Satsuki Featival, BE

BONSAI SLOVAKIA

GALÉRIA BONSAJOV

Nitrianske
BONSAJOVÉ DNI
 

Magazín BONSAJ A ČAJ

Magazín
BONSAJ A ČAJ

KONTAKT

LINKY:
ROZCESTNÍK STRÁNOK

Willi Benz - Kusamono, Bonsaje z tráv a divých bylín

Špeciál magazínu
KUSAMONO

E-mail:
bonsai@e-bonsai.sk

E-mailové noviny Slovenskej bonsajovej asociácie

E-mailové
noviny SBA

WELCOME IN BONSAI CENTRUM NITRA, SLOVAKIA

Nitrianske BONSAJOVÉ DNI, BONSAJOVÁ ŠKOLA, Medzinárodná výstava BONSAI SLOVAKIA

Prezident
SLOVENSKEJ BONSAJOVEJ ASOCIÁCIE

      Na zasadnutí výboru Slovenskej bonsajovej asociácie (SBA), ktoré sa konalo počas medzinárodnej výstavy Bonsai Slovakia 2006, bol do funkcie prezidenta SBA zvolený RNDr. Vladimír Ondejčík. Funkciu prebral z rúk bývalého prezidenta SBA Milana Roskoša.

Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie RNDr. Vladimír Ondejčík preberá funkciu od Milana Roskoša

RNDr. Vladimír Ondejčík
      sa venuje bonsajistike profesionálne od roku 1990, kedy založil Bonsai centrum Nitra. Navštívil mnohé zahraničné bonsajové a čajové centrá, záhrady, výstavy i múzeá (Čína, Japonsko, Taiwan, India, Nepál, Srí Lanka, Európa). Absolvoval semináre u Akia Kata a Hideo Suzukiho. Vystupoval a viedol semináre v Anglicku, Poľsku, na Litve, vedie Nitriansku bonsajovú školu, organizuje medzinárodnú výstavu Bonsai Slovakia a mnoho ďalších akcií, výstav a prednášok. Momentálne pracuje vo funkcii prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie.
      Pretože by sme chceli podporiť aktivitu a ušľachtilú prácu všetkých milovníkov bonsajov na Slovensku a pomôcť obnove a vzniku bonsajových klubov na novej, modernej a dobre organizovanej platforme, píšte nám na bonsai@e-bonsai.sk vaše otázky, námety a postrehy. Radi budeme informovať o výstavách, stretnutiach a akciách slovenskej bonsajistiky prostredníctvom E-mailových novín SBA.

prezid.jpg (13548 bytes)

Milí priatelia,
      srdečne vás všetkých zdravím. S mnohými milovníkmi bonsajov sa stretávam deň čo deň a s vami zo vzdialenejších miest aspoň   prostredníctvom nášho magazínu Bonsaj a čaj a e-mailových novín SBA. Za tých vyše 19 rokov, čo sa aktívne venujem bonsajistike, som spoznal veľa zaujímavých a šikovných ľudí na Slovensku i vo vzdialenom svete, ktorých bonsaje spájali.
V čase, keď som kedysi podľahol čaru bonsajov, fungovali na Slovensku veľmi dobre viaceré silné a aktívne bonsajové kluby, ktorých členovia sa spolu stretávali, pozývali si hostí a organizovali naozaj pekné výstavy. Po zmene režimu klubová činnosť utíchla a hoci záujem o bonsajistiku sa neznížil, skôr naopak, existencia klubov bola ťažká.
      Veľa ľudí chodilo za nami do nitrianskeho bonsai centra porozprávať sa, pochváliť sa svojimi úspechmi a pozisťovať, či niekde v okolí ich bydliska nie je viac nadšencov bonsajistiky, s ktorými by sa mohli priateliť a stretávať.
Na Slovensku už viac rokov existuje Slovenská bonsajová asociácia, no jej členská základňa je len malinkým zlomkom skutočného počtu bonsajových nadšencov. Veľa výstav a aktivít sa konalo mimo nej. Mnohí zapálení milovníci bonsajov nemali potrebu vstúpiť do asociácie. Ja sám sa musím priznať, že som sa stal členom asociácie až v momente, keď som bol zvolený za jej prezidenta. Bolo pre mňa cťou prijať túto funkciu, ktorú chápem ako možnosť spojiť vody slovenskej bonsajistiky, a v prvom rade vytvoriť dobré informačné fórum a spoluprácu tak, aby sa ľuďom nielen oplatilo vstúpiť do Slovenskej bonsajovej asociácie, ale aby boli na toto členstvo aj hrdí. Aby o zážitkoch a priateľstvách, ktoré im pestovanie bonsajov dáva, raz s nadšením vykladali svojim vnúčatám.

      Bol by som naozaj rád, keby všetci milovníci bonsajov mali stále dostatok informácii o tom, čo sa v našom bonsajovom svete deje. Slovenská bonsajová asociácia (SBA) je tu pre vás. Je pôdou na vytváranie nových priateľstiev a kontaktov. Informovanosť širokej verejnosti zvyšujeme i rozosielaním E-mailových novín SBA s aktuálnymi informáciami o bonsajovom dianí u nás i v zahraničí.
      Ak chystáte niečo zaujímavé, dajte vedieť nám, i všetkým ostatným nadšencom. Radi sa k vám prídeme pozrieť a prostredníctvom magazínu Bonsaj a čaj i e-mailových a poštových kontaktov dáme o vašich aktivitách vedieť všetkým členom SBA. Teším sa na naše stretnutia, nápady a spoluprácu.

RNDr. Vladimír Ondejčík
Prezident Slovenskej bonsajovej asociácie

SLOVENSKÁ BONSAJOVÁ ASOCIÁCIA
AKTIVITY

5. NÁRODNÁ VÝSTAVA SBA - TRNAVA 2007
FOTOGALÉRIA
5. NÁRODNÁ VÝSTAVA BONSAJOV A SUISEKI - SLOVENSKÁ BONSAJOVÁ ASOCIÁCIA - TRNAVA 2007

DEŇ PRIATEĽOV BONSAJOV
FOTOGALÉRIA
b_dni05.jpg (27175 bytes)

PEKNÉ VÝSTAVY V ROKU 2006
FOTOGALÉRIA
Výstava bonsajov v Martine a jej organizátori Rudolf Fraštia a Stanislav Talapka

Navštívte nové stránky Slovenskej bonsajovej asociácie: www.bonsai-sba.sk

Kontakt na prezidenta SBA: bonsai@e-bonsai.sk

©  BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia

Magazín Bonsaj a čaj

MAGAZÍN ON LINE
www.bonsajacaj.sk

Magazín
BONSAJ A ČAJ

Bonsai Slovakia - International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition in Nitra

www.bonsai-
slovakia.sk

10. medzinárodná výstava

BONSAI SLOVAKIA

www.e-bonsai.sk - zásielkové stránky Bonsai centrum Nitra, Slovakia

www.e-bonsai.sk
zásielkové stránky

ROZCESTNÍK STRÁNOK

Čajovňa dobrých ľudí, Nitra, Slovakia - zásielkové stránky

www.e-tea.sk
zásielkové stránky

ČAJOVŇA
DOBRÝCH ĽUDÍ

Čajovňa dobrých ľudí - Tea House of Good People, Nitra, Slovakia

www.tea-
centrum.sk

KONTAKT

Fotogalérie Čajovňa dobrých ľudí - www.tea-centrum.sk

CESTOVATEĽSKÉ FOTOGALÉRIE
A ROZPRÁVANIA

www.tea-centrum.sk