BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia - You are welcome!

     www.bonsai-slovakia.sk          www.e-bonsai.eu        www.e-tea.eu

Home - BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia
HOME

KALENDÁRIUM
PROGRAM VYSTÚPENÍ
VÝSTAVY A AKCIE

  BONSAJOVÁ  ŠKOLA:
- Lektori
- Obsah kurzov
- Štruktúra kurzov
- Pre začiatočníkov
- Pre pokročilých
- Vysoká škola
- Výhody
- Archív
- Termíny kurzov
- Kontakt - prihlášky

  ŠPECIAL. PREDAJŇA
- maloobchod
- veľkoobchod

  PREZIDENT SBA
- Aktivity SBA
- Národ. výstava, Trnava
- Deň priateľ. bonsajov
- Bonsajová scéna

  BONSAJ-TVAROVANIA
  VLADIMÍR ONDEJČÍK
- Pinus- Nitra
- Juniperus- Belgium
- Larix - England I.
- Larix - England II.
- Juniperus . England I.
- Juniperus - England II.
- Taxus - Litva
- Taxus - Poland
- Pinus - England
- Juniperus - Lithuania
- Pinus - Poland
- Juniperus - Poland

   FOTOGALÉRIE
  Z BONSAJOVÝCH CIEST

- Harry Tomlinson, UK
- Keramika Engelke, UK
- Summercamp, UK
- EBA, San Maríno
- Noelanders Trophy, BE
- EBA, Oostende I. BE
- EBA, Oostende II. BE
- Satsuki Featival, BE

BONSAI SLOVAKIA

GALÉRIA BONSAJOV

Nitrianske
BONSAJOVÉ DNI
 

Magazín BONSAJ A ČAJ

Magazín
BONSAJ A ČAJ

KONTAKT

LINKY:
ROZCESTNÍK STRÁNOK

Willi Benz - Kusamono, Bonsaje z tráv a divých bylín

Špeciál magazínu
KUSAMONO

E-mail:
bonsai@e-bonsai.sk

E-mailové noviny Slovenskej bonsajovej asociácie

E-mailové
noviny SBA

WELCOME IN BONSAI CENTRUM NITRA, SLOVAKIA

Tvarovania bonsajov - RNDr. Vladimír Ondejčík - Bonsai centrum Nitra
RNDr. Vladimír Ondejčík - demo
Bonsai Paroda - Litva - Alytus 2007

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007

Na Litve v mestečku Alytus organizuje Kestutis Ptakauskas výstavu bonsajov a japonskej kultúry, ktoré majú na Litve veľký ohlas.

Spolu s mnohými zahraničnými bonsajovými majstrami
predviedol svoje umenie
i RNDr. Vladimír Ondejčík.

Ako je už našou tradíciou, spolu
s tvarovaním bonsajov sa robila
i ukážka tradičného čínskeho čajového rituálu spolu s ochutnávkami čajov, pretože bonsaje a čaj k sebe neoddeliteľne patria.

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007 RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007 RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007 RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007 RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
Spolu s tvarovaním bonsajov sa urobila
i ukážka čajového rituálu s ochutnávkou

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
Litovčania mali o tvarovanie bonsajov
i o čaj značný záujem.

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007 RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
Počiatočný materiál

RNDr. Vladimír Ondejčík - bonsai demo - Alytus, Litva, Bonsai Paroda 2007
Výsledok tvarovania

©  BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia

Magazín Bonsaj a čaj

MAGAZÍN ON LINE
www.bonsajacaj.sk

Magazín
BONSAJ A ČAJ

Bonsai Slovakia - International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition in Nitra

www.bonsai-
slovakia.sk

10. medzinárodná výstava

BONSAI SLOVAKIA

www.e-bonsai.sk - zásielkové stránky Bonsai centrum Nitra, Slovakia

www.e-bonsai.sk
zásielkové stránky

ROZCESTNÍK STRÁNOK

Čajovňa dobrých ľudí, Nitra, Slovakia - zásielkové stránky

www.e-tea.sk
zásielkové stránky

ČAJOVŇA
DOBRÝCH ĽUDÍ

Čajovňa dobrých ľudí - Tea House of Good People, Nitra, Slovakia

www.tea-
centrum.sk

KONTAKT

Fotogalérie Čajovňa dobrých ľudí - www.tea-centrum.sk

CESTOVATEĽSKÉ FOTOGALÉRIE
A ROZPRÁVANIA

www.tea-centrum.sk