BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia - You are welcome!

     www.bonsai-slovakia.sk          www.e-bonsai.eu        www.e-tea.eu

Home - BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia
HOME

KALENDÁRIUM
PROGRAM VYSTÚPENÍ
VÝSTAVY A AKCIE

  BONSAJOVÁ  ŠKOLA:
- Lektori
- Obsah kurzov
- Štruktúra kurzov
- Pre začiatočníkov
- Pre pokročilých
- Vysoká škola
- Výhody
- Archív
- Termíny kurzov
- Kontakt - prihlášky

  ŠPECIAL. PREDAJŇA
- maloobchod
- veľkoobchod

  PREZIDENT SBA
- Aktivity SBA
- Národ. výstava, Trnava
- Deň priateľ. bonsajov
- Bonsajová scéna

  BONSAJ-TVAROVANIA
  VLADIMÍR ONDEJČÍK
- Pinus- Nitra
- Juniperus- Belgium
- Larix - England I.
- Larix - England II.
- Juniperus . England I.
- Juniperus - England II.
- Taxus - Litva
- Taxus - Poland
- Pinus - England
- Juniperus - Lithuania
- Pinus - Poland
- Juniperus - Poland

   FOTOGALÉRIE
  Z BONSAJOVÝCH CIEST

- Harry Tomlinson, UK
- Keramika Engelke, UK
- Summercamp, UK
- EBA, San Maríno
- Noelanders Trophy, BE
- EBA, Oostende I. BE
- EBA, Oostende II. BE
- Satsuki Featival, BE

BONSAI SLOVAKIA

GALÉRIA BONSAJOV

Nitrianske
BONSAJOVÉ DNI
 

Magazín BONSAJ A ČAJ

Magazín
BONSAJ A ČAJ

KONTAKT

LINKY:
ROZCESTNÍK STRÁNOK

Willi Benz - Kusamono, Bonsaje z tráv a divých bylín

Špeciál magazínu
KUSAMONO

E-mail:
bonsai@e-bonsai.sk

E-mailové noviny Slovenskej bonsajovej asociácie

E-mailové
noviny SBA

WELCOME IN BONSAI CENTRUM NITRA, SLOVAKIA

Nitrianska BONSAJOVÁ ŠKOLA
Lektori

RNDr. Vladimír Ondejčík, Bonsai centrum Nitra RNDr. Alena Ondejčíková - Bonsai centrum Nitra Vladimír Ondejčík, jr.
RNDr. Vladimír Ondejčík
Vedúci lektor
RNDr. Alena Ondejčíková
Lektor
Vladimír Ondejčík, jr.
Asistent

Odborná prax:

RNDr. Vladimír Ondejčík

-  seminár u Hidea Kata v Belgicku
-  seminár u Hidea Suzukiho v Japonsku
-  viacnásobné vystúpenia a vedenia workshopov na na Bonsai Summer Camp
   Harry Tomlinsona  v Anglicku 
-  vystúpenia a vedenie workshopov na Golden October Harry Tomlinsona v
   Anglicku
-  vystúpenia a hosťovanie na bonsajovej škole vo Varšave
-  vystúpenie na výstave Bonsai, Alytus na Litve
-  pravidelné vystúpenia, organizácia a odborná garancia medzinárodnej výstavy
   Bonsai Slovakia
-  študijné cesty do Japonska, Číny, Indie, Nepálu, na Taiwan, na Srí Lanku...
-  od roku 1990 aktívne vedie prvé profesionálne Bonsai centrum na Slovensku

RNDr. Alena Ondejčíková

-  šéfredaktorka magazínu Bonsaj a čaj
-  seminár u Hidea Suzukiho v Japonsku
-  vystúpenie na Golden October Harry Tomlinsona v Anglicku
-  vystúpenie na Bonsai, Alytus na Litve
-  pravidelné vystúpenia, organizácia a odborná garancia medzinárodnej výstavy
   Bonsai  Slovakia
-  študijné cesty do Japonska, Číny, Indie, Nepálu, na Taiwan, na Srí Lanku...
-  štúdium biológie na PrF UK v Bratislave
-  od roku 1990 aktívne vedie prvé profesionálne Bonsai centrum na Slovensku

Vladimír Ondejčík, jr.

-  študent architektúry na TU v Delft, Holandsko
-  študijný pobyt  u Salvatore Liporace v Taliansku
-  študijný pobyt v Ginkgo Bonsai v Belgicku
-  študijný pobyt Noya En v Holandsku
-  seminár s kórejským majstrom Kim Se Won
-  samostatné vystúpenia na Bonsai Summer Camp Harry Tomlinsona v Anglicku
-  samostatné vystúpenia na medzinárodných výstavách Bonsai Slovakia v Nitre...

Magazín Bonsaj a čaj

MAGAZÍN ON LINE
www.bonsajacaj.sk

Magazín
BONSAJ A ČAJ

Bonsai Slovakia - International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition in Nitra

www.bonsai-
slovakia.sk

10. medzinárodná výstava

BONSAI SLOVAKIA

www.e-bonsai.sk - zásielkové stránky Bonsai centrum Nitra, Slovakia

www.e-bonsai.sk
zásielkové stránky

ROZCESTNÍK STRÁNOK

Čajovňa dobrých ľudí, Nitra, Slovakia - zásielkové stránky

www.e-tea.sk
zásielkové stránky

ČAJOVŇA
DOBRÝCH ĽUDÍ

Čajovňa dobrých ľudí - Tea House of Good People, Nitra, Slovakia

www.tea-
centrum.sk

KONTAKT

Fotogalérie Čajovňa dobrých ľudí - www.tea-centrum.sk

CESTOVATEĽSKÉ FOTOGALÉRIE
A ROZPRÁVANIA

www.tea-centrum.sk