BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia - You are welcome!

     www.bonsai-slovakia.sk          www.e-bonsai.eu        www.e-tea.eu

Home - BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia
HOME

KALENDÁRIUM
PROGRAM VYSTÚPENÍ
VÝSTAVY A AKCIE

  BONSAJOVÁ  ŠKOLA:
- Lektori
- Obsah kurzov
- Štruktúra kurzov
- Pre začiatočníkov
- Pre pokročilých
- Vysoká škola
- Výhody
- Archív
- Termíny kurzov
- Kontakt - prihlášky

  ŠPECIAL. PREDAJŇA
- maloobchod
- veľkoobchod

  PREZIDENT SBA
- Aktivity SBA
- Národ. výstava, Trnava
- Deň priateľ. bonsajov
- Bonsajová scéna

  BONSAJ-TVAROVANIA
  VLADIMÍR ONDEJČÍK
- Pinus- Nitra
- Juniperus- Belgium
- Larix - England I.
- Larix - England II.
- Juniperus . England I.
- Juniperus - England II.
- Taxus - Litva
- Taxus - Poland
- Pinus - England
- Juniperus - Lithuania
- Pinus - Poland
- Juniperus - Poland

   FOTOGALÉRIE
  Z BONSAJOVÝCH CIEST

- Harry Tomlinson, UK
- Keramika Engelke, UK
- Summercamp, UK
- EBA, San Maríno
- Noelanders Trophy, BE
- EBA, Oostende I. BE
- EBA, Oostende II. BE
- Satsuki Featival, BE

BONSAI SLOVAKIA

GALÉRIA BONSAJOV

Nitrianske
BONSAJOVÉ DNI
 

Magazín BONSAJ A ČAJ

Magazín
BONSAJ A ČAJ

KONTAKT

LINKY:
ROZCESTNÍK STRÁNOK

Willi Benz - Kusamono, Bonsaje z tráv a divých bylín

Špeciál magazínu
KUSAMONO

E-mail:
bonsai@e-bonsai.sk

E-mailové noviny Slovenskej bonsajovej asociácie

E-mailové
noviny SBA

WELCOME IN BONSAI CENTRUM NITRA, SLOVAKIA

Nitrianska BONSAJOVÁ ŠKOLA
Obsah kurzov

Na víkendových kurzoch Nitrianskej bonsajovej školy sa venujeme technikám tvorby a pestovania bonsajov, histórii a princípom vzniku jednotlivých štýlov japonskej a čínskej školy, správnym technikám strihu a drôtovania stromov, vytvárania mŕtveho dreva, tvorbe krajinných scenérií, bonsajov na kameni...
Dôraz kladieme na estetickú,
ale zároveň aj na fyziologickú stránku pestovania jednotlivých drevín a ich správnu prezentáciu na výstavách. 
S tým súvisí voľba správnej misky, konečná úprava ucelenej kompozície stromu, súlad a  správna orientácia  všetkých prvkov prezentácie.
Bonsaj, jeho miska, bonsajový stolík spolu s doplnkovou rastlinou kusamono, so suiseki alebo s figurálnym doplnkom a so závesnou maľbou alebo kaligrafiou majú tvoriť myšlienkovo- obsahovo -estetickú jednotu výpovede.
Vytvarujte si výstavný bonsaj vlastnými rukami pod odborným vedením a pocítite ničím nenahraditeľnú radosť z tvorby v súlade so zákonmi prírody tak, ako to už pred Vami prežili mnohí vzdelanci, básnici a samuraji na Východe, ale i nadšenci bonsajistiky v našich zemepisných šírkach. Vydajte sa s nami za dobrodružstvom poznania a vytvárania krásy.

Palác bonsajov Kunia Kobayashiho neďaleko Tokya je postavený podľa prísnych prvkov klasickej japonskej estetiky.
©  BONSAI CENTRUM NITRA, Slovakia

Magazín Bonsaj a čaj

MAGAZÍN ON LINE
www.bonsajacaj.sk

Magazín
BONSAJ A ČAJ

Bonsai Slovakia - International Bonsai, Suiseki and Tea Exhibition in Nitra

www.bonsai-
slovakia.sk

10. medzinárodná výstava

BONSAI SLOVAKIA

www.e-bonsai.sk - zásielkové stránky Bonsai centrum Nitra, Slovakia

www.e-bonsai.sk
zásielkové stránky

ROZCESTNÍK STRÁNOK

Čajovňa dobrých ľudí, Nitra, Slovakia - zásielkové stránky

www.e-tea.sk
zásielkové stránky

ČAJOVŇA
DOBRÝCH ĽUDÍ

Čajovňa dobrých ľudí - Tea House of Good People, Nitra, Slovakia

www.tea-
centrum.sk

KONTAKT

Fotogalérie Čajovňa dobrých ľudí - www.tea-centrum.sk

CESTOVATEĽSKÉ FOTOGALÉRIE
A ROZPRÁVANIA

www.tea-centrum.sk